Eggende gårdsdrift

  • Gunn og Arvid Skeime legger stor vekt på å styrke dyrevelferden, slik at alle dyr blir godt behandlet. FOTO: Bertine Midttun