Merete Salvesen sikret seg nordisk sølv for 25 år siden. Merete Salvesen sikret seg nordisk sølv for 25 år siden. Foto: Farsunds Avis

25/50 år siden