«Hørsel» (L'Ouïe), litografi av Honoré Daumier i serien «Pariser-typer» (Types parisiens) 1839. Spedbarnet, kvinnen og mannen har ulike typer nattluer. «Hørsel» (L'Ouïe), litografi av Honoré Daumier i serien «Pariser-typer» (Types parisiens) 1839. Spedbarnet, kvinnen og mannen har ulike typer nattluer. Foto: Brooklyn Museum

Kverdasklean I