For de ansatte er det en ekstra belastning å hele tiden måtte gå å fullt smittevernsutstyr. Det er varmt og klamt, sier sykepleier Sandy Smit-Stroet. For de ansatte er det en ekstra belastning å hele tiden måtte gå å fullt smittevernsutstyr. Det er varmt og klamt, sier sykepleier Sandy Smit-Stroet. Foto: Cecilie Nilsen

Førstelinjen er forberedt