Kristiansandsbrygga lå foran dette huset, matr. 18 i Loshavn. På begge sider av huset var det fortøyningsringer som Husebys grunneiere forbeholdt seg retten til å disponere. Kristiansandsbrygga lå foran dette huset, matr. 18 i Loshavn. På begge sider av huset var det fortøyningsringer som Husebys grunneiere forbeholdt seg retten til å disponere. Foto: Alf-Arian Loshamn

Kristiansandsbrygga