Dette skjedde for 25 og 50 år siden

Krigsseiler Tønnes K. Tønnessen fikk Kaperprisen i 1996.