Serviceprisen for 1995 gikk til Åse Buch ved Lista Bokhandel. På bildet sees bak fra venstre: Ellen Vindheim, Haldis Stølen og Liv Klingenberg. Foran fra venstre: Åse Buch, Gunn Iren Tønnessen og handelsstandens formann Jens Samuelsen. Serviceprisen for 1995 gikk til Åse Buch ved Lista Bokhandel. På bildet sees bak fra venstre: Ellen Vindheim, Haldis Stølen og Liv Klingenberg. Foran fra venstre: Åse Buch, Gunn Iren Tønnessen og handelsstandens formann Jens Samuelsen. Foto: Farsunds Avis

For 25/50 år siden