Pittor Reinert XI

Ikkje frisk. Tegnet av Reidar Rudjord til heftet om Pittor av Kåre Rudjord. Foto: Reidar Rudjord