For 25 og 50 år siden

Terje Mikalsen støttet kriserammede IK Start i 1996. Foto: Farsunds Avis