På sporet av lokalhistorie

Terje Skjoldal, Jan Reidar Aase og Arne D. Frestad Foto: Thomas Grønvold