Da kolerapandemien kom til Farsund

Kolerakirkegården i Kjørestad lå nedenfor huset til familien Loshamn - som sees til høyre i bildet med en stor veranda i front. Ifølge Alf Arian Loshamn bestod den av to steinsatte graver, samt en massegrav. Flyfotoet fra 1960-tallet er utlånt av Terje Skjoldal. Foto: Widerøe