25 og 50 år siden

Torrey Skeibrok ble ansatt ungdomsleder i Farsund i 1996. Foto: Farsunds Avis