For 25 og 50 år siden

Ordfører Ove Rullestad gikk til skolen sammen med førsteklassinger i 1996. Foto: Farsunds Avis