For 25 og 50 år siden

Farsunds assisterende rådmann August Salvesen fryktet i 1996 at Farsund var på vei mot økonomisk krise. Foto: Farsunds Avis