«Det er et problem at mange ikke blir trodd»

ME-syke Anja Vesterhus Knustad går nå på arbeidsavklaringspenger, men drømmer om å en gang lansere et internasjonalt magasin. Foto: Alexandra Indseth Langegard