Fuglen lom er sentral i to av værmerkene i denne artikkelen. Fuglen lom er sentral i to av værmerkene i denne artikkelen. Foto: Wikipedia

Dei viktigaste vermerkan II