Intelligens-revolusjonen

  • Roboter som er programmert til å utføre kontrolloperasjoner under støpeprosessen i tillegg til løft og transport av komponenter til bilindustrien, er viktig ved bildeprodusenten Chassix. FOTO: Chassix