25 og 50 år siden

  • Karl Birger Sælør

JUBELEN STO

i taket på Bredero i Farsund. 250 arbeidsplasser var sikret i mange år etter at bedriften i Lundevågen vant gigant-kontrakter på 200.000 rør som skulle legges frem mot tusenårsskiftet. Kontraktene var verd to milliarder kroner, og var tidenes rørkontrakt på norsk kontinentalsokkel.

MEGA LYNGDAL

økte i 1994 omsetningen fra 29 til 39 millioner. Regnskapet viste overskudd på 1,7 millioner, som betydde 273.000 i årsbonus til kundene. Megasjef Arild Hansen mente hans butikk hadde en markedsandel i Lyngdal på 40 prosent, men han ventet seg tøffere konkurranse i fremtiden.

101 GRAVSTEDER

ble grovt skjendet på Vanse kirkegård. Gjerningsmennene tok seg også inn i bårerommet, men det var ingen døde der den natten. Folk valfartet til kirkegården for å forsikre seg om at deres nærmeste hadde fått hvile i fred. Sogneprest Helge Unneland reagerte med sorg og oppgitthet.

ANNE LISE BRISEID

ble gjenvalgt som formann i Farsund Turnforening, som hadde et aktivt jubileumsår i 1994. Foreningen var blitt 75 år og hadde 142 medlemmer. Øvrige styremedlemmer: Anne Beth Gabrielsen, Vigdis Johansen, Anne Karin Sunde, Kari Bechsen Hansen, Svanhild Jokumsen, Iren Malmo og Ingrid Ariansen.

SJEFEN FOR

Luftforsvaret, generalmajor Einar Smedsvik, besøkte Lista. – Et flott militært anlegg, men det er ikke bruk for det, sa Smedsvik. Forsvarsledelsen gikk inn for nedleggelse, men hadde sagt seg villig til å eie og vedlikeholde bygningsmassen i ti år. Året før ville man jevne flystasjonen med jorden.

SNØSTORMEN

lammet mer eller mindre hele kommunikasjonsnettet i distriktet. Det var adskillig lettere å regne opp hvilke veier som var åpne enn dem som var stengt, skrev lokalavisen. Riksveien var åpen mellom Farsund og Vanse, og man kunne i nødsfall komme videre til Borhaug. Herad var helt isolert.

HENRIK JAKOBSEN

ble gjenvalgt som formann i Farsund bedehus. Han fikk med seg nestformann Leif Gabrielsen, sekretær Magne Køhn og styremedlemmene A. Glastad og Arne Mikalsen i nytt styre. Formannen var godt fornøyd med driftsåret 1989. Oppslutningen om møtene hadde vært jevnt bra hele året.

ARNE MIKALSEN

hadde trukket seg tilbake som disponent ved Fiskernes Salgslag i Farsund for å starte opp sitt eget regnskapskontor. Som ny disponent var ansatt Lars Hadland, som hadde jobbet ved salgslaget i seks år. Mikalsens første kunde var Fiskernes Salgslag, som han skulle ha hele regnskapsføringen for.

HARALD ISAKSEN

hadde fått svennebrev etter tre og et halvt år som bakerlærling hos bakermester Harald Langemyr i Torvgaten i Farsund. 22-åringen var eneste lærling på 18 år hos Chr. Olsens Eftf. Bakermester Skjeldal var formann i tilsynsrådet. Han hadde med seg Kåre Kolbjørnsen, Harald Langemyr og Henrik Jakobsen.

GUNNAR TØNNESSEN

oppnådde de beste resultatene da Lyngdal IL hadde treningsstevne i sprang uten tilløp. 16-åringen fikk 1,46 i høyde og 2,85 i lengde. Blant jentene var 13 år gamle Doris Stensland best med 0,90 i høyde og 2,13 i lengde.

Les hele saken med abonnement