Dr. Jon Tikivanotau Jonassen og kona Diya fotografert under arbeidsopphold på Papua Ny Guinea. Nå lærer han seg norsk. Dr. Jon Tikivanotau Jonassen og kona Diya fotografert under arbeidsopphold på Papua Ny Guinea. Nå lærer han seg norsk. Foto: privat

Allsidig stillehavsmann med slektsbånd til Farsund