For 25/50 år siden

  • Karl Birger Sælør

FIBO-TRESPO

i Lyngdal solgte laminatgulv og paneler for over 75 millioner kroner de første 11 ukene i 1995. Dette var 19 millioner mer enn på samme tid i rekordåret 1994. – Vi produserer det remmer og tøy kan holde. Likevel har vi problemer med å møte etterspørselen, sa adm. dir. Bjarne Vatne.

BOLIGKOMPLEKS

med 30 leiligheter var under planlegging på Gåseholmen, vis a vis slippen på Engøy. Bak planene sto selskapet Gåseholmen Invest AS, med Thor Johansen som eier. – Vi vil gå skrittvis frem, men håper på rask saksbehandling. Vi tror våre planer vil skape en mer levende og estetisk by, sa Thor Johansen.

ODD BENTSENS

parodi på byens ordfører høydepunktet i Farsund Janitsjars jubileumsrevy «På Filieisen». Bentsen tok Ove Rullestad på kornet; ikke slemt, men med snert og ironi, og til en tekst og på en dialekt som gjorde hele nummeret til kveldens store opplevelse. – Originalen kunne ikke gjort det bedre, mente lokalavisen.

6. KLASSINGER

fra Ore skole var i Oslo for å fortelle om elevbedriften Tenn-Ved AS. I T-skjorter med Ore skole og logo for byens 200-årsjubilrum representerte de Farsund på en flott måte. Med til Oslo var Svein Abrahamsen (13), Nina Jensen (12), Øyvind Leirvik (12) og Anne Berit Abrahamsen (12), sammen med lærer Arnt Olav Ore.

HELSE- OG

sosialutvalget i Farsund sa med seks mot en stemme ja til at Listaheimen innvilges skjenkebevilling for øl og vin. På samme møte gikk utvalget med fem mot to stemmer imot søknaden fra Det Murede Pakkhus om skjenking av øl og vin ved planlagt uterestaurant.

MARKENS MAGASIN

åpnet dørene på Nytorvet i Farsund. John Augland fra Lyngdal skulle være daglig leder for den nye dagligvarebutikken. Disponent Thor Albert opplyste at forretningen var et ledd i oppbyggingen av en forretningskjede. Han håpet at en ny butikk ville skape litt mer liv i rolige Farsund.

LISTA SAMVIRKELAG

økte i 1969 omsetningen med 23 prosent, det vil si omkring 796.000 kroner. Johan Grimsby og Sven Kolnes fortsatte som formann og nestformann i styret. Jon Lund var bestyrer, og Kåre Refsnes, Henry Englund, Oline Torkildsen og Edvard Hansen fortsatte som styremedlemmer.

IDRETTSBANENE

i Farsund ville neppe bli klare før langt ut i mai. Både Vanse stadion og Kjørestad hadde 60 cm med snø liggende jevnt over hele banen. Etter terminlisten skulle FIL serieåpne hjemme mot Fløy 9. mai. – Vi vil forsøke å rydde bort noe av snøen, så det kan begynne og tine, sa FIL-oppmann Aage Bach.

ROY HARBAKK

vant seniorklassen da Lygna Skilag arrangerte terrengløp i Farsunds gater. Løypa gikk fra trappen ved Solbakken i Varbakgaten, rundt Kirkegaten, og deretter opp Gabriel Lunds gate, rundt sykehuset og tilbake til start. Andre klassevinnere ble Sten Arthur Sælør, Jan Atle Hansen, Egil Opsahl, John Opsahl og Per Jåtog.

70 PERSONER

var uten jobb i Farsund, Lyngdal og Hægebostad ved utgangen av mars 1970. Tallet fordelte seg på 30 i Farsund, 25 i Lyngdal og 15 i Hægebostad. - Det er mest eldre og ikke faglærte som går ledig. Etterspørselen etter arbeidskraft er imidlertid så stor at de fleste nok vil komme i jobb utover våren, sa bestyrer Dalen ved arbeidskontoret.

Les hele saken med abonnement