– Vi er klar over at noe av Torvkaien vil bli utilgjengelig for annen bruk, men mener at fordelene med en lekter med fult liv og røre og ett yrende torv bør veie opp for denne ulempen, skriver Nina Langøy-Kolnes i brevet til kommunen. Rådmannen er ikke enig. – Vi er klar over at noe av Torvkaien vil bli utilgjengelig for annen bruk, men mener at fordelene med en lekter med fult liv og røre og ett yrende torv bør veie opp for denne ulempen, skriver Nina Langøy-Kolnes i brevet til kommunen. Rådmannen er ikke enig.

Anbefaler ikke en mer permanent lekter-løsning