Rydd opp i urettferdigheten - i hele Lister!

21. november skal Farsund formannskap behandle saken om sammenslåing av NAV Lister. Målsettingen og bakgrunnen for det interkommunale samarbeidet bygger på St.mld 33, NAV i en ny tid:

– Bedre og like tjenester for brukerne i hele regionen

– Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad

– Attraktive og robuste fagmiljø som kan ta imot nye oppgaver

– Økt rettsikkerhet for innbyggerne

Hva skjer nå med saken om barnetrygda som blir trukket fra ved beregning av sosialstøtte?

SV tok opp denne saken gjennom leserbrev i Lister og verbalforslag ved budsjettbehandlingen i Kommunestyrets møte i desember 2018. I mai i år kom saken opp og ble så utsatt av Kommunestyret, som ville se den i sammenheng med sammenslåingen av NAV Lister. I saken stod det blant annet: »når vi går inn i NAV Lister samarbeid så vil trolig spørsmålet om Lister kommunene skal ha samme praksis på området økonomisk sosialhjelp bli omhandlet i vertskommuneavtalen som politikerne får til behandling. Det kan derfor være hensiktsmessig å fortsatt ha mest mulig lik praksis rundt vurderingen på økonomisk sosialhjelp».

I forkant av kommunestyrets møte i mai hadde KrF, Ap, Sp og Pp tydelig signalisert at de ville gi sin fulle støtte til å få endret retningslinjene for beregning av økonomisk sosialhjelp slik at barnetrygden skulle holdes utenom. I møtet stemte de alle likevel for utsettelse av saken til sammenslåingen av NAV Lister kom på bordet.

Nå vil jeg gjerne vite når og hvordan denne saken skal komme opp?

Slik saken nå foreligger, skal Formannskapet nå vedta Avtale om regionalt NAV samarbeid.

I samarbeidsavtalen står dette: «Samarbeidskommunene delegerer til vertskommunen å fastsette veiledende satser til livsopphold og etablering m.v for stønader som utbetales etter lov om sosiale tjenester i NAV».

Er planen nå at politikerne i alle Lister-kommunene skal kunne ta stilling til om det er på tide å endre retningslinjene for beregning av økonomisk sosialhjelp og holde barnetrygda utenom?

I så fall vil det være positivt å få saken opp på regionalt nivå. Hvis det i stedet er en måte å få saken fjernet fra sakskartet, vil jeg på det sterkeste få protestere. Denne saken er altfor viktig for de det gjelder i Farsund og i Lister til at den bare kan bli usynliggjort og glemt. Flere kommuner og større byer har det siste året vedtatt å endre sin praksis på dette området og det er på tide å gjøre noe med dette også her i Lister, mener SV.

Vi oppfordrer politikerne til å ta grep og endre retningslinjene for beregning av sosialstøtte slik at de familiene som trenger det mest kan få beholde barnetrygda og selv få bestemme hva den skal brukes til.

Farsund, 14.11.2019

Anija M. Wormsen,

Farsund SV

Les hele saken med abonnement