Man skal lese mye før øynene faller ut

Leser i Lister at Ap , Venstre og Rødt, totalt sju folkevalgte vurderer å slutte i politikken fordi vi i Høyre og KrF støttet kommunedirektøren forslag til kutt.

De mener vi med det lar det gå ut over de svakeste. Ja, da tror man at øynene er på vei ut.

For de som ikke har fått det med seg, så står Lyngdal kommune i en svært alvorlig situasjon når det gjelder økonomi.

Det er aldri moro å være folkevalgt når man må gjøre innskrenkninger. Det tror jeg vi alle kjenner, uansett parti.

Kommunedirektøren er vår beste rådgiver, han kjenner organisasjonen bedre enn noen. Noen politikere viser seg stadig å være bedrevitere.

Vi er heller ikke alltid samstemte med direktøren, men i dette tilfellet velger vi å stole på den personen som har mest/ best kunnskap om hvordan vi kan få budsjettet på rett kjøl. Dessverre må det gå ut over noe.

Vi har ikke kuttet, vi har bevilget kr 21.000.000 ekstra. Politikere vedtar heller ikke hvilke stillinger som eventuelt skal fratres eller tiltres. Det avgjøres av ledere i den enkelte enhet. Politikere vedtar rammer.

Så hvilke stillinger enhetsledere beslutter å si opp er opp til dem.

Hvilke grep mener de røde at det må gjøres for å få budsjettet i balanse. Hva skal vi bruke mindre penger på?

Alle er for tidlig innsats, men når begynner så den?

Skal vi virkelig gjøre det tidlig må vi begynne med samtaler med foreldre når barnet ligger i mors liv.

Neste innsats er barnehagen.

Barn og unges psykiske helse er en utfordring for Lyngdal, vi må alle jobbe sammen for å bedre den.

Da hadde jeg håpet og trodd at vi politiker kunne holde oss for god til å rakke ned på andre partier når en er uenig.

Det sies at noen har bedre hjerte/hjertefarve fordi de favoriserer enkelte grupper. Det syntes vi er uverdig for barn og unge, og alle andre innbyggere.

Det er dessverre slik at det er mange i vårt samfunn som trenger ekstra hjelp, vi vil gjerne hjelpe, men vi må ha midler for å kunne hjelpe.

Minner om at Lyngdal kommune leverer alle lovpålagte oppgaver til innbyggerne.

Lyngdal Høyre, ved gruppeleder Bodil Stensrud

Les hele saken med abonnement