Gir ut ny Espeland-bok

«Marténgel» er nyeste tilskudd av Espeland-bøker som utgis på nytt av Sissel Klokkhammer. Romanen kom ut i butikkene for en uke siden, 85 år etter at førsteutgaven kom fersk fra trykkeriet.

«Espelands bok er et stykke vederheftig hjemstavnsdiktning. Forfatteren har sett seg om mellom de lave, hvite husene som har bitt seg fast mellom steingardene, han har lyttet til det munnrappe hos folket, det som er sterkest når det stikker, og midt mellom husklyngen og havnens folk har han møtt Marténgel, det friske vestenværet i alt det grå. Det er en bok som smiler over menneskers dårskap, et skarpt sett og gitt folkelivsbillede av kysten der sør.» Dette anmeldte Erling Tobiassen i tidsskriftet «Kirke og kultur» i 1926, året etter at romanen utkom første gang. Hva dagens lesere vil mene, gjenstår å se.Boka er en kjærlighetsroman fra Lista – antakeligvis Tjørve – om den noe viltre Lista-jenta Marténgel og Bygvald som får hverandre til slutt.
«Marténgel» er tredje Espeland-bok som Sissel Klokkhammer utgir på nytt på eget forlag – Klokkhammer forlag. Tidligere har hun gitt ut «Vårherres palett» og «Svensken», begge fra 1924, og hun ser en tydelig utvikling av Espeland som forfatter gjennom disse tre bøkene.
– «Vårherres palett» besto av frittstående tekster, mens historiene i neste bok, «Svensken», var mer bundet sammen. Når han deretter skrev «Marténgel» har han klart å holde denne ene personen – Marténgel – i fokus gjennom hele boka. Denne tråden går gjennom hele fortellingen, og han har klart å bygge opp spenningen, mener Klokkhammer .
I motsetning til «Vårherres palett», som er forholdsvis kjent blant lokalfolket på Lista, er det få som har hørt om «Marténgel».
– Dette er en kulturhistorisk skattkiste. Dessuten inneholder den mange søte detaljer og bihistorier med litt grotesk humor. Og der er også et kostelig portrett av den nye kapellanen i bygda - en karakter jeg tror er bygd på presten og forfatteren Anders Hovden, som virket i Vanse en periode, forteller hun ivrig, og lover fremtidige lesere en god latter.
Det vil bli mulighet for å kjøpe de nyutgitte Espeland-bøkene under Museets dag søndag.