• Lister tingrett har bestemt at mannen i 60-årene slipper fengsel.

    FOTO: Svein Morten Havaas

Slipper å sone etter trusler