• Leif Halvorsen tok ordet flere ganger og ga klar beskjed til sykehusdirektør Jan Roger Olsen om mulige konsekvenser om sistnevnte ikke endrer sin innstilling til eget styre.
  • Mange tente fakler for sykehuset mandag.

Sendte direktøren hjem med noe å tenke på