• Kystgården Sigersvoll på Lista i Vest-Agder er en nå fredet av Riksantikvaren.

    FOTO: Bodil Paulsen

  • Kystgården Sigersvoll på Lista i Vest-Agder er en nå fredet av Riksantikvaren.

    FOTO: Bodil Paulsen

Kystgård på Lista er fredet