• Torje Båo Risøen (med caps) forteller at rånemiljøet ikke lenger eksisterer i Kvinesdal.

    FOTO: Malene Sørensen Lundberg

  • Godt oppmøte på torsdagens kick-off.

Kick-off i Kvinesdal