• Slik ser Swensson Arkitekter for seg utbyggingen av tilbud for demente ved Listaheimen i Vanse. Byggekomiteen er nå i gang med arbeidet.

    FOTO: Swensson Arkitekter

Får tilskudd på 47 millioner