• Avfall etter riving av kinoen i Flekkefjord er blitt deponert cirka en kilometer fra Rødland i Flekkefjord.

    FOTO: Naturvernforbundet

  • 180 tonn betong er deponert en eiendom ved Rødland i Flekkefjord. Naturvernforbundet poengterer at de ikke har grunn til å tro at det andre avfallet som vises i bildet kan koples til entreprenøren.

    FOTO: Naturvernforbundet

180 tonn kino-avfall