Leserbrev

Flekkefjord sykehus

Høyre ønsker et godt sykehustilbud til alle både i Flekkefjord og på hele Sørlandet!

Det er ingen planer om å legge ned Flekkefjord sykehus. Et effektivt og veldrevet sykehus som er veldig viktig for hele regionen.

At Fædrelandsvennen gjorde våre tiltak for å få ned helsekøene til en sak om sykehusstruktur kan vi ikke gjøre så veldig mye med. At andre partier bruker dette mot oss i valgkampen kan vi heller ikke gjøre så mye med, men jeg tror både politikere og innbyggere skjønner at å fokusere på dette uten at det er noen planer om det er rimelig søkt.

Høyre er opptatt av å gi et så godt helsetilbud som mulig til våre innbyggere og at en skal slippe å stå i helsekø når det fullt mulig å få behandling.

At Ap også argumenterer med at vi (Høyre) skaper et klassedelt helsevesen faller på sin egen urimelighet.

Det er jo akkurat det vi har i dag når 360.000 nordmenn har private helseforsikringer som sikrer at de kan kjøpe seg fram i køen. De som da ikke har en tykk lommebok eller en arbeidsgiver som kan betale må stå i måneder og år i den offentlige helsekøen.

Dette er helt unødvendig og en stor belastning for den enkelte! De koster også penger at folk må være sykmeldte fordi de ikke kan få behandling raskt nok, men dette ser ikke ut til å være et argument for Ap i det hele tatt.

Høyre vil styrke de offentlige sykehusene og i tillegg ta i bruk ledig kapasitet hos private for å få ned helsekøene!

 

Ingunn Foss

Høyres 1. kandidat i Vest-Agder