Hva er et omdømme verdt?

Flertallet i Farsund formannskap bestående av Arbeiderpartiet med ordføreren i spissen, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet har vedtatt at feiringen av Eilert Sundt 2017 ikke bør koste mer enn 100.000 kommunale kroner.