• Malli Seppola Tønnessen og Ingeborg Laundal var begge på Nordberg Fort med bestemødrene sine da påskemarkedet ble arrangert i mars.

    FOTO: Martine K. Søyland

Museumsår på det jevne