• Barnefilmfestivalen, som blant annet har arrangementer i Farsund, får mindre statsstøtte. Bildet er fra et arrangement på Farsund kino i 2013.

Festival får mindre støtte