• Uværet går sin gang, oig det er ventet at vannstanden vil bli 70 centimeter høyere enn det som ville vært uten dette uværet.

    FOTO: Olav Hoel

"Vidar" fører til
høy vannstand