— Knabenvar utrolig viktig under andre verdenskrig. Molybdenvirksomheten i gruvene her var regnet som en av de viktigste bedriftene for tyskerne, fortellerKnaben-ildsjel Jan Rob.

Knabenvar så viktig for tyskerne at deres øverste leder i Norge, Reichskommissar Josef Terboven dukket opp på et uanmeldt besøk i den lille bygda øverst i Kvinesdal i 1943.

Gruvevirksomheten på Knaben var viktig for tyskerne. Under andre verdenskrig besøkte blant annet tyskernes øverstkommanderende i Norge, Josef Terboven gruvebygda. Bildet er tatt av Jan Robs far.

Molybden, som man utvant fra gruvedriften ble brukt i våpenindustrien, til å forsterke stål, blant annet i panservogner. Tyskerne tok over gruvedriften da krigen kom, og de allierte, med engelskmennene og amerikanerne i spissen forsøkte så godt de kunne å sabotere driften.

Englands statsminister under andre verdenskrig, Winston Churchill hadde lite til overs for at det var tyskerne som hadde hånd om molybdengruvedriften.

Et bombeangrep fra ti engelske fly mot gruvene 3. mars 1943 førte til at 16 nordmenn måtte bøte med livet.

16. november samme år slapp 131 amerikanske fly hundrevis av bomber mot gruveanlegget påKnaben. Flere bygninger ble ødelagt, men ingen liv gikk tapt. I det samme angrepet gikk ytterligere 140 amerikanske fly til angrep mot kraftstasjonen og det kjente tungtvannanlegget på Vemork i Rjukan, hvor mer enn 20 nordmenn mistet livet.

Prosjektleder for Knaben-prosjektet Marianne Haugland og Knaben-ildsjel Jan Rob håper å kunne utnytte det gamle gruveanlegget til å gjøre Knaben til en enda mer attraktiv turistdestinasjon enn tidligere.

KNABEN-HISTORIEN ER unik, og det er altfor mange som ikke kjenner til den, kanskje fordi det ikke var så mange sabotasjeaksjoner som det ble blest om. Men se hva de har fått til på Vemork i ettertid, av turisme.Knabenburde ikke ha vært noe dårligere, mener Jan Rob.

Marianne Haugland er ansatt som leder for et treårig prosjekt som har som målsetting å gjøreKnabentil et helårlig turistmål.

— Vi sitter på noe stort påKnaben, og det må forvaltes. Utfordringen er imidlertid å få ut informasjon om hva som finnes påKnaben, forteller Haugland.

Et av delmålene tilKnaben-prosjektet er å øke antallet hytter fra 350 til 1.000. Et annet mål er å få hytteturistene til å bruke hyttene mer, samt utvikle og oppgradere den kommunale leirskolen, som tar imot skoleelever gjennom hele skoleåret.

— Vi har ideer om å få laget til et opplevelsessenter knyttet til gruvene. Potensialet er kjempestort, men det er en stor jobb som må gjøres og mange penger må inn. Vi er i dialog med fylket om veien videre. Også staten må inn i bildet. Det er de som eier gruvebygningene, legger Marianne Haugland til.

Marianne Haugland og Jan Rob inne i besøksgruven, som publikum kan besøke, hver eneste søndag i sommer. Det folk får se er kun en liten del av anlegget inne i fjellet.

TILBAKE TIL HISTORIEN. Den første molybdengruven påKnabenble åpnet så langt tilbake som i 1885. På det meste hadde seks ulike selskap gruvedrift i minst ti forskjellige gruver påKnaben.

GruvenKnabenII var den desidert største, og som har satt størst spor etter seg i den lille bygda i Fjotland. Da den ble lagt ned i 1973, etter 50 års drift var den Vest-Europas største molybdengruve.

— 1930-årene var de beste årene påKnaben. Da jobbet det over 400 mennesker i gruvene, og innbyggertallet i bygda var hele 700, forklarer Jan Rob, som er en av flere guider påKnaben.

Gruvedriften opphørte i 1973. Beslutningen om nedleggelse kom som lyn fra klar himmel for de om lag 100 ansatte og 300 innbyggerne.

— I januar fikk folk beskjed om å møte på Gruveheimen forsamlingshus. Der fikk de vite at selskapet ikke tjente penger lenger, og at gruvedriften skulle legges ned fra 30. april. Da hadde man nettopp bygget ny skole, og veien tilKnabenvar også helt ny, sier Rob.

ETTER NEDLEGGELSEN og litt sikringsarbeid, erKnabenII-gruven blitt stående som den var i 1973. I 2008 åpnet man opp en liten del av den, som besøksgruve. Denne er åpen for publikum, og vil kunne besøkes hver eneste søndag i sommer.

— Vi har vært opptatt av å vise «den forlatte gruven». Derfor har vi ikke forsøkt å gjøre noen grep eller pynte på ting. Alt er slik gruven var da arbeiderne forlot den i 1973, forteller Rob, som til daglig også er ansatt som rektor påKnabenleirskole.

En guidet tur i gruven tar cirka en times tid.

— Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på disse turene. Det er veldig mye familiefolk som deltar, og særlig de små blir bergtatt. Også de voksne skryter og er imponert, sier Marianne Haugland.

Jan Rob og Marianne Haugland inne på den gamle gruvedirektørens kontor, inne i gruvemuseet.

Dimensjonene på gruven er enorme. Hvis man sammenligner gruvekomplekset forKnabenII-gruven med en menneskekropp, er det kun lillefingeren som er tilgjengelig for besøk.

— I de største hallene i gruven er det plass til tre moderne idrettshaller, hvis man setter dem på høykant. Det er ganske svært. Totalt inne i gruven er det totalt 40 små og store haller fordelt på 21 etasjer, sier Marianne Haugland.

Lengden på sjakten som hentet opp malm i gruven er 597 meter, fra topp til bunn. Høydeforskjellen er på 280 meter.

DET SOM SKILLER Knabenfra andre gruvedestinasjoner, i tillegg til selve historien, er at vi har heistårn, vaskeri og bebyggelse intakt. Alt er bygget opp rundt gruvedriften, forteller Haugland.

Ved gruvebyen ligger det en stor slette med sand fra gruvedriften. Denne er blitt sikret de seinere årene, og vil ikke bli sådd til, siden den regnes som en del avKnabensegenart.

I tillegg til gruvebygningene er det også laget til et eget gruvemuseum. Her har man samlet gjenstander og bilder fraKnabenshistorie. Publikum vil kunne få se hvordan direktøren levde, ved å besøke byggets øverste etasje. De besøkende vil også kunne få se direktørens gamle kontor.

— I tillegg har vi laget turløyper, der folk kan gå og se mange av de andre gruvene som eksisterte påKnaben. Her er det satt opp informasjonstavler, der folk kan lese om historien, sier Haugland.

Etter nedleggelsen av gruvedriften i 1973, flyttet folk fra bygda. I dag bor det ikke en eneste fastboende påKnaben. Stedet er imidlertid et yndet reisemål for hytteturister, både sommer og vinter.