• Lyngdals damer samlet på trening i april 1989. Foran fra venstre: Anne Lise Nissen, Elin Holmen, Laila Norås, Kirsti Gresdal og May Elin Frøyland. Midterste rekke fra venstre: Gunn Hilde Sævik, Kristin Vintland, Lorraine Nissen og Inger Marie Johnsen. Bak fra venstre; Kristin Nissen, oppmann Torleif Skurve, Linda Rasmussen, Bodil Waage, Kristin Stensland, spillende trener Anna Collett, Mette Ødegård og Anita Dragland. Ikke til stede da bildet ble tatt: Kirsti Holmen og Vibeke Stensland.

Optimisme tross
manglende rutine