• Disse var med på FILs guttelag som ble avdelingsmester i 1980. Foran fra venstre: Otto Husby, Rune Jørgensen, Tor Arne Hansen, Richard Istad, Jan Litland og Knut Gabrielsen. Bak fra venstre: Ståle Johannessen, Steinar Abrahamsen, Steven Frestad, Tor Abrahamsen, Karl Jørgen Hegelstad, Pål Hunnåla, Søren Lund, Einar Deisz og Allen Skofteland. 

Gutter med suksess