• BFS-spillerne samlet på Vanse stadion våren 2004. Bak fra venstre: Danny Tezoh, Roar Herland, Stein Jørgensen, Joar Kjørrefjord, Trond Kjørrefjord, Vidar Røtne, Hamid Johari, Arild Langseth, Erik Rydland, John Bekkeheien, Anders Glendrange, Ole Johan Syversen og Anders Birkeland (trener). Foran fra venstre: Knut Egil Andreassen (oppmann), Arvid Andersen (oppmann), Gaute Kjørrefjord, Henning Tønnessen, Bjørnar Gabrielsen, Roger Berntsen, Arian Loshamn, Andre Albrektsen, Jostein Kydland, Petter Salvesen, Truls Hegg Johansen.

Den aller siste BFS-gjengen