• Borhaugs spilere samlet i Lyngdal i april 1992. Foran fra venstre: Helge Morris Nesheim, Hans Kristian Hansen, spillende trener Arild Furesund, Inge Lode, Gisle Holteberg og Henning Omdal. Bak fra venstre: Vidar Røtne, Paul Omdal, Stein Jørgensen, spillende trener Rolf Oddvar Omland, Ove Tønnessen og Øystein Østensen. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Øystein Johannessen, Jan Kjørkleiv, Ernst Omdal, Curt Kleppe, Henning Gilja.

Borhaug lå "lavt i terrenget"